Category Archives: Chưa phân loại

Top 10 thương hiệu kèn túi (Bagpipe) tốt nhất

Top 10 thương hiệu kèn túi Bagpipe tốt nhất

Top 10 thương hiệu kèn túi (Bagpipe) tốt nhất Các kèn túi (Bagpipe) là một nhạc cụ gió độc đáo sử dụng lau sậy kèm theo. Mặc dù kèn túi nổi tiếng nhất trị vì từ Scotland, những nhạc cụ này được chơi trên khắp thế giới trong các ban nhạc diễu hành và quân […]