Thi công hệ thống âm thanh hội thảo cho huyện Chí Linh,Hải Dương

+AHK thi công lắp đặt hệ thống âm thanh hội thảo có dây chuyên nghiệp tại UBND phường Hoàng Tiến,Chí Linh,Hải Dương

Thông tin dự án

âm thanh hội thảo Chí Linh Hải Dương 3

 

+Diện tích: 80 m2

+Yêu cầu hệ thống hội thảo chuyên nghiệp,đáp ứng đầy đủ nguồn gốc xuất sứ và chất lượng sản phẩm.Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng thì AHK đưa ra cấu hình như sau.

Cấu hình hệ thống

âm thanh hội thảo Chí Linh Hải Dương 2

 

+Vang số OBT X6: 1 Cái

+Amply OBT 6250:1 Cái

+Bộ trung tâm OBT 3000: 1 Cái

+Micro chủ tọa OBT 3000A: 1 Cái

+Micro đại biểu OBT 3000B: 30 Cái

+Loa hộp OBT 583: 6 Cái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *