Camera họp trực tuyến giá rẻ OBTvd C-1000 USB

Liên hệ

Camera họp trực tuyến OBTvd C-1000 là camera hội nghị cung cấp cho người dùng tính linh hoạt và dễ sử dụng tuyệt vời, được ưa thích ngay cả với những người dùng ít hiểu biết về kỹ thuật.