Camera họp trực tuyến OBTvd C-3000 Zoom 10X USB 2.0

Liên hệ

OBTvd C-3000 Video Camera là camera họp trực tuyến Full HD có độ phân giải cao , camera hội nghị trực tuyến có điều khiển từ xa để truyền đa kênh trực tiếp , cung cấp khả năng thu phóng 10 lần với hiệu suất vượt trội và giao diện USB 2.0 để kết nối Plug & Play nhanh chóng.